در حال بارگذاری ...

تقدیر از اساتید آموزشکده کوثر در همایش گرامیداشت مقام والای معلم در دانشگاه فنی و حرفه ای استان گلستان؛
آقایان نظیف ؛کوهستانی و خانم نجف نژاد

تقدیر از اساتید آموزشکده کوثر در همایش گرامیداشت مقام والای معلم در دانشگاه فنی و حرفه ای استان گلستان آقایان نظیف ؛کوهستانی و خانم نجف نژاد

نظرات کاربران