در حال بارگذاری ...

رمضان رفت ولی کاش صفایش نرود
سحر و جوشن و قرآن و دعایش نرود....
فرا رسیدن عید سعید فطر، عید اجابت و عنایت خدایی بر مسلمین جهان مبارک باد

رمضان رفت ولی کاش صفایش نرود سحر و جوشن و قرآن و دعایش نرود فرا رسیدن عید سعید فطر، عید اجابت و عنایت خدایی بر مسلمین جهان مبارک باد

نظرات کاربران